Δημήτρης Ξενάκης

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Ο ∆ηµήτρης Ξενάκης γεννήθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης το 1973. Σπούδασε ∆ιεθνή και Ευρωπαϊκή Πολιτική (BA, MA, PhD in Politics) στη Μ. Βρετανία και για τη διδακτορική του διατριβή µε τίτλο Transforming Regional Orders: The Helsinki and Barcelona Processes Compared (Exeter, 2000), η Ελληνική Πανεπιστηµιακή Ένωση Ευρωπαϊκών Σπουδών του απένειµε το Βραβείο Ευρωπαϊκών Μελετών.